Topduiven

Bij de meeste duiven is een stamkaart beschikbaar door op het ringnummer / de naam te klikken.

2011-1386197
Homerun
* 12e Asduif Vitesse G.O.U. 2012
* 3e Asduif Vitesse kring 1 2012
* 5e Asduif Snelheid kring 1 2012
2011-1386156
Spikkel
* 5e Asduif Natoer Regio 1 kring 1 2012
2011-1386211
Zoon Magic
* 10e Asduif Natoer Regio 1 kring 1 2012
2011-1386123
Blue Magic
* 16e Nationaal Sector 3 tegen 17.296 duiven 2012
2010-1315863
New Sensation
* 2 x 1e
verkocht op PIPA 2011
2009-1879734
Magic
* 5e Asduif Midfond Unie NW-Veluwe 2010
* 5e Asduif Midfond Regio 1 kring 1 2010
* 132e Asduif Oud WHZB 2010
2009-1879751
De Genemuider
* 4e Asduif Dagfond Regio 1 kring 1
2009-1879769
Jet 769
* 5e Asduif Vitesse Regio 1 kring 1 2011
Verkocht op PIPA 2011

2008-1149218
Jan
* 1e Meer Regio 1 2.259 duiven 2010
* Co-winner 5e Nat Gouden Duif Juni/Juli 2010
Verkocht op PIPA 2011


NL07-1420446
Sven

* 1e Asduif Snelheid Regio 1 kring 1 2010
* 38e WHZB Vitesse 2009
* 83e WHZB Beste Doffer 2010
* 5e Asduif Midfond Unie NW-Veluwe 2010
* 6e Asduif Vitesse Regio 1 kring 1 2011
* 7e Asduif Midfond Regio 1 kring 1 2010
* 9e Asduif Vitesse Regio 1 kring 1 2009
* Co-winner 5e Nat Gouden Duif Juni/Juli 2010
2006-1817982
Red Bull
* 1e Chantilly Regio 1 tegen 6.296 duiven 2007
* 2e Duifkampioen Midfond Unie 2008
* 3e Asduif Midfond Unie NW-Veluwe 2008
* 4e Asduif Vitesse Regio 1 kring 1 2008
* Co-winner 5e Nat goudenduif maand juni/juli 2010
Verkocht op Pipa 2011.
2005-2160342
Okidoki
* 1e Bohain Regio 1 tegen 3.712 duiven 2005
* 1e Bohain Midfond Unie tegen 1.065 duiven
1999-1833268
Super 68
* 1e Nijvel Regio 1 tegen 14.409 duiven 2002
* 1e Nijvel Midfond Unie tegen 8.268 duiven
* 8e Lommel tegen 8.216 duiven
* 11e Strombeek tegen 17.335 duiven
* 34e St Ghislain Hornu tegen 12.504 duiven

Reacties zijn gesloten.